CAT - Circular Action ToolTa pulsen på er cirkulära potential med CAT-scan.

 

CAT-scan är ett verktyg som hjälper er identifiera nuläge och framtidsläge med utgångspunkt från hur ni arbetar med cirkulär ekonomi - medvetet eller omedvetet.

 

 

Den hjälper er identifiera den riktning ni måste ta för att börja kombinera hållbarhet med lönsamhet utifrån den cirkulära ekonomin

 

 

Här kan du lägga till en bild

 

 

Ni får svara på följande:

 

Vad gör vi redan idag som är bra inom hållbarhet och cirkulär ekonomi?

Var och hur kan vi börja implementera cirkularitet/hållbarhet?

 

Det är en undersökning där ni svarar på frågor som våra experter utvecklat genom personlig intervju eller online. Utfrån svaren görs en analys och en expert beräknar er potential utifrån vår metod.

 

 

Vi tittar på hela er värdekedja, från design till inköp, produktion, logistik, marknadsföring och försäljning, användning av produkten i marknaden och slutligen när produkten är uttjänt samt logistik för att ta tillbaka produkten.

 

Här kan du lägga till en bild

 

Verktyget CAT-scan fokuserar på:

 

 

Verksamhetens lönsamhet i kombination med hållbarhet | vi tittar på hur er verksamhet kan uppnå kostnadsbesparingar, finna nya inkomstkällor, öka försäljning och stärka sittvarumärke medan ni minskar er miljöpåverkan.

 

 

FN:s hållbarhetsmål / SDG’s | De hållbarhetsmål som ert företag bör inrikta er på identifieras och tillvägagångssätt för att arbeta med dessa kan utformas.

 

 

Klimatneutralitet | Genom att frikoppla ditt företags tillväxt från miljöpåverkan, och genom att undersöka era produkter och processer, tar ni första stegen i ert arbete för att minska er påverkan på klimatet.

 

 

 

Verktyget CAT-scan kännetecknas av:

 

 

 

Minimal investering - CAT-scan verktyget syftar till att uppnå en minimal investering gällande resurser och tid för ert företag.

 

 

Anpassat verktyg- Verktyget är anpassat utifrån ert företags marknad, produkter, processer och omständigheter.

 

 

Praktiskt - Processen utförs av en expertkonsult som identiierar och ger praktiska och konkreta råd.