För dig som vill affärsutveckla utifrån den cirkulära ekonomin


Välkommen till halvdagsutbildningen:Circular Business Model Canvas

Affärsmodelleringsverktyget för en cirkulär ekonomi


Har du ansvar för att utveckla företagets affär? Vill du bredda din kunskap inom cirkulär ekonomi? Här är utbildningen där du får lära dig det nyutvecklade verktyget Circular Business Model Canvas.


Du lär dig navigera och använda den nyutvecklade CBMC, som styr till att utveckla cirkulära affärsmodeller.  • Föreläsning om aktuella trender inom cirkulär ekonomi
  • Översikt över olika typer av cirkulära affärsmodeller
  • Detaljerad genomgång av rutorna i canvasen med tilläggen som styr mot cirkulär ekonomi
  • Introduktion till avdelningen "Påverkan" (ett tillägg till den ursprunliga canvasen) där affärsmodellen analyseras utifrån de förbättringar respektive de försämringar för planet och samhälle som den bidrar till
  • ngående workshop där deltagarna får använda Circular Business Canvas till att utveckla befintliga företagscase i cirkulär riktning. Workshopen avslutas med att idéer till cirkulära affärsmodeller pitchas inför gruppen.med Tobias Jansson, CircularEconomy.se håller i utbildningen. har 7 års erfarenhet av att hålla workshops i cirkulära affärsmodeller för större och mindre företag, företagsstödjande verksamheter och på universitetsutbildningar. Tidigare har han utgått ifrån en kombination av den ursprungliga Business Model Canvas och andra verktyg för cirkulär affärsutveckling – det är dessa erfarenheter han tagit med sig in i utvecklingsarbetet av det integrerade verktyget Circular Business Model Canvas.

Välkommen att boka plats!Cirkulär ekonomi kan kort beskrivas som ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om igen, inspirerat av naturen där avfall i en process blir näring i en annan. I den cirkulära ekonomin går affärsnytta och resurseffektivitet hand i hand. Med dess intåg kommer vi se nya affärsstrategier, -modeller och -samarbeten växa fram.