För dig som på något sätt är med och utvecklar företagets affär


Välkommen till endagsutbildningen:Avfall som resurs i en cirkulär ekonomi

Grunderna i cirkulär ekonomi ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv


Du får fördjupad kunskap om hela systemet för cirkulär ekonomi med fokus på avfall som resurs för produktion och konsumtion.


Utbildningens mål är att du ska få kunskap hur den cirkulära ekonomin fungerar att du i ditt arbete bättre ska kunna bidra till att avfall nyttogörs och därmed minimeras.  • Drivkrafterna för cirkulär ekonomi.
  • Cirkulär ekonomi och kopplingen till klimatet.
  • Grundsystemet för den cirkulära ekonomin och hur det kan kopplas till hur det som idag klassas som avfall kan användas som resurser för både produktion och konsumtion. Systematiskt går vi igenom det så kallade fjärilsdiagrammet som helhet. Du kommer få en förståelse för hur resurser kan förädlas inom systemet genom olika tjänster inom ramen för det biologiska och det tekniska kretsloppet.Magnus Hedenmark, re:profit, håller i utbildningen. Magnus har mångårig erfarenhet av cirkulär ekonomi, både som utbildare, föreläsare och anlitad expert.

Han har också författat tre böcker om cirkulär ekonomi.

Välkommen med din anmälan!Cirkulär ekonomi kan kort beskrivas som ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om igen, inspirerat av naturen där avfall i en process blir näring i en annan. I den cirkulära ekonomin går affärsnytta och resurseffektivitet hand i hand. Med dess intåg kommer vi se nya affärsstrategier, -modeller och -samarbeten växa fram.