Start

/

Cirkulära medlemmar

/

Återvinningsindustrierna

Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar. 

Återvinningsföretagen förverkligar den cirkulära ekonomin genom att samla in avfall, återvinna det till nya råvaror och sedan förmedla materialet vidare till producenter. En cirkulär ekonomi säkrar materialtillgången, håller nere priserna på råvaror och har mycket lägre belastning på jordens ekosystem jämfört med den linjära ekonomiska modellen. En omställning till en cirkulär ekonomi förutsätter en fundamental förändring av avfallsmarknadens regelverk och att regelverket utvecklas till att omfatta hela värdekedjan.