Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
ABB är teknikledande vad gäller produkter för elektrifiering, robotik, industriautomation och elnät. ABB har kunder inom kraftsektorn, industrisektorn och inom transport- och infrastruktursektorerna. ABB bygger in hållbarhet i sina processer, inklusive inköp av material och tjänster, produktdesign, drift, marknadsföring, försäljning och service, för att uppnå ständiga förbättringar.

ABB bidrar till den cirkulära ekonomin på flera sätt, till exempel genom digitala lösningar för livstidsförlängning av produkter, nya affärsmodeller och strategier för materialåtervinning.  ABB är också en viktig kugge i möjliggörandet att skala upp och bygga ut den förnybara energin som exempelvis vindkraftsparker och elsnabbladdning för fordon.