Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Genom att tillvarata sina egna och branschens restprodukter, tar Carbomax sitt ansvar för miljön och mer därtill. De skapar samtidigt nya affärer och en effektivare råvara.

Carbomax imponerar genom att sätta ambitionerna högre än branschens redan höga krav. Med goda rutiner lyckas de öka kundnyttan, förbättra arbetsmiljön, minska miljöpåverkan och reducera behovet av jungfruliga råvaror.