Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Kunskap är vägen för att skapa ett samhälle i harmoni med ekosystemet. 

Desktop skriver artiklar och reportage om konkreta projekt och initiativ inom cirkulär ekonomi.