Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Studio Desktop AB och Jouko Dahl arbetar med kommunikation kring teknik, innovation, miljö, hållbarhet och cirkulär ekonomi med fokus på de nordiska länderna. Utgångspunkten är FN:s 17 globala hållbarhetsmål/Agenda 2030 med målet att skapa mer syftesdriven kommunikation.