Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
GIABs affärsidé att är omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs. Genom att implementera cirkulära affärsmodeller i organisationer främjar GIAB omställningen till en cirkulär ekonomi.

GIAB är experter på cirkulär ekonomi, återanvändning av produkter och returlogistik. Under de senaste fem åren har GIAB utvecklats till ett av Sveriges bästa exempel på hur den cirkulära ekonomins teori kan omsättas i praktiken.