Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Hållbar Utveckling Skåne bidrar till den cirkulära ekonomin genom att ordna kunskapshöjande insatser som studieresor, föreläsningar och seminarium samt att driva projekt. Fokus för projekten är cirkulär upphandling och cirkulära affärsmodeller.