Start

/

Cirkulära medlemmar

/

Köpings Kommun

Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
I Köping startade 1982 det som idag kallas Västra Mälardalens industriella symbios. Ett informellt nätverk och resurssamarbete inom kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, vars geografiska område kallas Västra Mälardalen. I en industriell symbios matchas en verksamhets rest och spill med någon annans verksamhet där det kan fungera som resurs och råvara. 

Initiativet bygger på den sedan flera år tillbaka utvecklade industriella symbios som startade i Köping på 80-talet och som fortfarande är i gång och till och med expanderat. Den lokala industrins spillvärme tas tillvara och nyttjas i kommunens fjärrvärmenät. På så sätt får såväl hushåll och näringslivet en billig och en nästintill fossilfri värme. Nu är fjärrvärmenätet utbyggt och försörjer även grannkommunen Arboga med värme producerad från industrins spillvärme. En god hållbar affär för såväl kommun, industrin och samhället i stort. 

Andra initiativ inom kommunen som har koppling till cirkulär ekonomi är ett nystartat biogasinitiativ samt att det satsas stort på solenergi i Köping. Flera privata företag har installerat större solcellsanläggningar och Köpings kommun går själv i bräschen och har satt solceller på flera av kommunens tak. Bland annat rådhuset. Det gör Köping till Västmanlands mesta solcellskommun.