Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
LT Konsult Fastighetsservice är ett familjeföretag med långsiktig planering på generationsnivå. Vi ha funnits med fördel endast lokalt i Västerås sedan 1974.

Verksamhetens kärna är miljövänlig förvaltning, utveckling och service av fastigheter.

Vi gör det i en progressiv hållbar företagsmodell med bland annat 0% vision för utsläpp av växthusgaser.

Hållbarhet bygger på principen balans i helhet mellan ekonomi, miljö och sociala aspekterna. Alla transaktioner vare sig det är till kund, anställda, underleverantörer eller nyttjande av resurser ska bygga på sunda schysta värderingar och utan att belasta miljön eller tredje part. Det skapar trygga fungerande relationer, trivsamma fastigheter, en bättre ekonomi och en hållbar positiv utveckling för miljön.

Vi klimatkompenserar vi för det utsläpp vi inte kan begränsa mer (för stunden). Varje kilo co2 vi orsakar kompenseras genom trädplantering.