Start

/

Cirkulära medlemmar

/

Mälarenergi

Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Mälarenergis produkter och tjänster utgör kärnan i flera grundläggande samhällsfunktioner, så som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att alltid vara tillgängliga för våra kunder och  tillhandahålla socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara erbjudanden skapar vi rätt förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och samhälle.

Vi gör värme och el av restavfall:
Tack vare fjärrvärme kan vi på Mälarenergi energiåtervinna avfall som annars skulle gå till deponi. När vi började energiåtervinna avfall på Kraftvärmeverket mer än halverades utsläppen av fossil koldioxid per person i Västerås. Det är i särklass det största bidraget till minskade koldioxidutsläpp i Västerås under senare år. Med ett kommande nytt kraftvärmeblock där primärbränslet består av återvunnet trä kan vi helt gå ifrån fossila bränslen som olja och kol. Till år 2020 kommer vi bara använda förnybara och återvunna bränslen när vi producerar fjärrvärme och el.