Start

/

Cirkulära medlemmar

/

Miljö Och Avfallsbyrån

Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Genom vår erfarenhet och kunskap om resurser, miljö och avfall kan Miljö & Avfallsbyrån erbjuda:

  • Föreläsningar och workshop om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
  • Genomlysningar av din verksamhet och hur den kan bli mer resurssnål och cirkulär. 
  • Upphandling som stimulerar cirkulära affärsmodeller