Start

/

Cirkulära medlemmar

/

Stena Recycling

Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Stena Recycling tar hand om uttjänta produkter och material.

Vi bidrar till den cirkulära ekonomin genom att vi återvinner och förädlar resurser som blir till nya råvaror som sedan kan användas igen av samhället och industrier.

Vi strävar efter att utveckla återvinningsprocesser som ger en hög återvinningsgrad och att hitta andra och mer effektiva återvinningsmöjligheter som bidrar till att mer material kan leva vidare.