Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne.

Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.