9 december 2021

Utbildning Cirkulär Business Model Canvas (CBMC)

Affärsmodelleringsverktyget för en cirkulär ekonomi.

Välkommen till CirEko Akademi och utbildningen Cirkulär Business Model Canvas under ledning av Tobias Jansson.

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för att utveckla företagets affär, är affärsrådgivare eller om du vill bredda din kunskap inom cirkulär ekonomi. Cirkulär Business Model Canvas är det nyutvecklade affärsmodelleringsverktyget för en cirkulär ekonomi. Du lär dig navigera och använda CBMC som styr till att utveckla cirkulära affärsmodeller.

Datum
9/12
2021
Tider
13:00
– 17:00
Plats
Digitalt - Zoom

Den ursprungliga Business Model Canvas är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt. Ett antal rutor med rubriker som ”Värdeerbjudande”, ”Kundsegment” och ”Nyckelaktiviteter” fylls i och en helhetsbild av logiken bakom hur ett företag fungerar målas upp. Verktyget, som används av människor världen över, har utvecklats av schweizaren Alex Osterwalder och publicerades ursprungligen i boken Business Model Generation (2010).

Nu finns Cirkulär Business Model Canvas - en variant av verktyget där rutorna innehåller listor som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Dessutom finns ett tillägg av rutor, en ”grund” som är designad för att analysera en affärsmodells positiva eller negativa påverkan på planet och samhälle.
Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket under hösten 2019 av Tobias Jansson (CircularEconomy.se) tillsammans med bland annat Karolina Nätterlund (SMICE/Region Jämtland Härjedalen) och Sara Klockervold (Fjällhubben). Representanter för Almi och CirEko har varit med i en referensgrupp.

Pris
Inkl material: 1695 kr ordinarie. 1495 kr för CirEko-medlemmar.

Utbildningens innehåll:

Aktuella trender inom cirkulär ekonomi
Översikt över olika typer av cirkulära affärsmodeller med illustrativa exempel från befintliga företag
Detaljerad genomgång av rutorna i canvasen med tilläggen som styr mot cirkulär ekonomi
Introduktion till avdelningen "Påverkan" (ett tillägg till den ursprunliga canvasen) där affärsmodellen analyseras utifrån de förbättringar respektive de försämringar för planet och samhälle som den bidrar till
Ingående workshop där deltagarna får använda Circular Business Canvas till att utveckla befintliga företagscase i cirkulär riktning. Workshopen avslutas med att idéer till cirkulära affärsmodeller pitchas inför gruppen.

Läs mer om utbildningen här!

Välkommen med din anmälan!

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.