...


Extern representation

CirEko bidrar till att underlätta näringslivets övergång till en cirkulär ekonomi genom engagemang i organisationer.Delegationen för cirkulär ekonomi

Ordförande Ann-Sofie Granzell är representerad i referensgruppen för offentlig upphandling

Ecopreneur.eu

Ordförande Ann-Sofie Granzell är ledamot i styrelsen.

SERO - Sveriges Energiföreningar Riks Organisation

Ordförande Ann-Sofie Granzell är ledamot i styrelsen.