...


GDPR

CirEkos integritetspolicy enligt GDPRFöljande personuppgifter registrerar vi:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Telefon
 • SMS / mobilnummer
 • Yrkesroll / Ansvarområde / Enhet
 • Organisationens kontaktuppgifter och org.nr.
 • Hemsida
 • Bransch / Verksamhet
 • Besöksadress
 • Utdelningsadress
 • Län
 • Ort
 • Aktivitetsdeltagande (deltagarlistor)
 • Ev. lite mer fördjupat hur er verksamhet arbetar cirkulärt.
 • Ev. länk eller pdf med ev. medial medverkan som pressklipp, reportage el dylikt

Syftet med uppgifterna är att använda dem uifrån din yrkesroll från avsändare CirEko och/eller Cirkulära Affärer för att:

 • Skicka dig nyhetsbrev, inbjudningar, ev. kampanjer
 • Upprätta deltagarlistor
 • Kunna tipsa andra om den verksamhet du företräder
 • Hantera för administration som ev. fakturering, projekthantering

Vi kommer ej att sälja informationen. Uppgifterna kommer att lagras i vår databas samt den databas vi använder för digitala utskick. Vi har ej lagring av data i tredje land dvs. utanför EU. Du har rätten att få ut den information om dig som vi har registrerad, att ansöka om och få rättelse av dina personuppgifter, att dra tillbaka ditt samtycke och att bli glömd, och kontaktar då CirEkos dataskyddsombud Ann-Sofie Granzell, a.granzell@cireko.se.

CirEko AB (svb) / Cirkulära Affärer

Kopparbergsvägen 45, 722 19 Västerås

www.cireko.se