B‑Eco

Hållbar affärsutveckling med fokus cirkulär ekonomi, bioekonomi och ledarskap

Hållbar affärsutveckling

B-Eco erbjuder tjänster och utbildning inom både cirkulär ekonomi och bioekonomi som bistår företag och organisationer att maximera affärsnyttan genom anpassning till de globala hållbarhetsmålen, anpassning mot cirkulära affärsmodeller, förståelse för- och anpassningsbehov till implementeringen av EUs plan för cirkulär ekonomi och klimat.

B‑Eco / Lina Bergström

• Specialist inom cirkulär ekonomi och bioekonomi
• Skogscertierfiering
• Miljö- och hållbarhetscertifieringar
• Förpackningar, i synnerhet biobaserade förpackningar
• Biologisk mångfald.
• Affärsutvecklingsstöd
• Ledningsstyrning
• Ledarskapsutveckling

Kontakta B‑Eco

Lina Bergström

Se alla våra medlemmar!

B‑Eco finns i

Uppsala län

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.