Glass4Future

Konsultföretag med fokus på hållbara glasprodukter

Hållbara glasprodukter

Glass4Future verkar för ökat återbruk och ökad återvinning av glas samt att glasprodukter ska vara hållbara. Jag erbjuder rådgivning kring glas, kvalitet, tillverkning, bearbetning, användning, återvinning och återbruk för alla typer av glasapplikationer.

Har du glas i dina produkter kan jag hjälpa dig med vilken sorts glas som passar bäst och att göra en kravspecificering på glaset för att du ska få precis det glas du behöver. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Jag kan hjälpa dig med vem som kan återvinna ditt glas och hur det skulle kunna vidareförädlas samt vad det skulle kunna återvinnas till. Det är alltid bättre att återbruka eller återanvända glaset ur miljösynpunkt.

Tillsammans kan vi skapa ett cirkulär glasanvändande

Jag har drygt 20 års erfarenhet av forskning och utveckling inom glasområdet samt stor erfarenhet av projektledning. Vi är på väg in i det cirkulära samhället. Vi måste börja agera för hållbart leverne och konsumtion. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst men tex planglas återvinns i liten utsträckning till planglas. Tillverkar vi glas från glas krävs betydligt mindre energi, CO2 utsläppen blir lägre och vi förbrukar inte råmaterial. Återbruk av befintliga glasprodukter är ännu bättre. De flesta byggprodukter av glas återbrukas inte idag. Jag kan hjälpa både er som är glasanvändare och er som tillverkar glasprodukter att få mer cirkulära produkter.
Tillsammans kan vi skapa ett cirkulär glasanvändande som bidrar till att minska CO2 utsläppen.

Vi ökar återbruk, återanvändning och återvinning av glas.

Det är detta vi vill förhindra. Ser det ut så här i en container går det i bästa fall att nedgradera till isolermaterial.

Slängt glas

Kontakta Glass4Future

Christina Stålhandske

Christina Stålhandske

Se alla våra medlemmar!

Glass4Future finns i

Kronoberg

Glass4Future: cirkulär kompetens

Här kan du läsa mer om hur du kan använda vår cirkulära kompetens, samt hitta fler kompetenser och tjänster som hjälper, inspirerar och guidar till en cirkulär omställning.

Alla regionala nätverk

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.