Konsultverksamhet specialiserad på hållbar utveckling

Om Nestor

Vi är specialiserad på projekt inom förnybar energi och energieffektivisering.

Vi erbjuder projektledning, förstudier och hittar finansiering till nya projekt.

Nestor har varit verksamt sedan 2005 och har ända sedan start erbjudit tjänster och utbildningar inom socialt ansvarstagande, miljö och energi. Vi har lång erfarenhet av att som bollplank och utförare hjälpa verksamheter med egenkontroll och miljömanagement. Nestor var bland annat engagerad i framtagandet av hållbarhetsstandarden ISO 26000 och hjälper verksamheter att certifieras enligt ISO 14001 och liknande standarder. Senaste uppdraget innebar att utarbeta ett miljö- och kvalitetsledningssystem till ett företag i solelbranschen.

Vi skapar projekt tillsammans med dig som kund

Vi genomför projekt från idé till genomförande och slutrapportering. Våra engagerade konsulter bidrar även till att resultaten lever vidare efter avslut.

Nestor har genomfört projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, klimatinformation, miljö, landsbygdsutveckling och verksamhetsutveckling.

Vi bevakar utlysningar från myndigheter, EU och privata medel.

Vill du lära dig mer om akvaponi?

Är du intresserad av att återvinna material och bygga din egen fisk- och växtodling?
Det är möjligt att använda återvunna farmartankar, träspill och annat material för att bygga en egen akvaponi. Vanligaste arterna är regnbåge, tilapia och clarias som i slutna system kombineras med allt från basilika och tomater till bananer.

Vi på Nestor har genomfört leaderprojektet Hemakvaponi som genomfört studiecirklar, studiebesök och seminarier i ämnet. Projektet är avslutat men vi lär gärna ut hur akvaponi fungerar. Du som vill veta mer kan anmäla intresse till en studiecirkel som genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Västmanland Upplands Energiförening. Projektet avslutades med en handbok som kan beställas från oss.

Vi söker även företag som är intresserade av kommersiella akvaponier, från gårdsnivå till industriell skala. Finns intresse kan vi tillsammans undersöka förutsättningarna. Det är även intressant att hitta verksamheter med spillvärme som kan tas tillvara.

Akvaponi

Kontakta Nestor

Eric Söderberg

Eric Söderberg

Nyheter

10 februari 2022

Idag presenterar vi Nestor

Nestor AB är specialist på hållbar affärsutveckling och erbjuder utbildningar, utredningar och projektledning. Vi är...

Nestor finns i

Västmanland

Nestor: cirkulär kompetens

Här kan du läsa mer om hur du kan använda vår cirkulära kompetens, samt hitta fler kompetenser och tjänster som hjälper, inspirerar och guidar till en cirkulär omställning.

Alla regionala nätverk

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.