Prenumerationstjänst för barn- & babyprodukter

Om oss

Vi gör mer än hyr ut produkter.
Vi utbildar, inspirerar och är en drivande kraft i omställningen mot ett mer cirkulärt levnadssätt.

Vår mission, vision och värdegrund

Mission – att underlätta för föräldrar att vara med i varje utvecklingssteg deras barn tar.

Vision – att utbilda, inspirera och vara en del av förändringen av en mer cirkulär livsstil. 

Värdegrund – transparens, förtroende och säkerhet. 

Kontakta Parently

Parently
Västmanland

Peller Gårlin

Parently
Stockholm

David Knutsson

Se alla våra medlemmar!

Parently finns i

Stockholms län

Västmanland

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.