Text Strukturum Näringslivsutveckling i Jokkmokks kommun

Näringslivsutveckling i Jokkomokks kommun

Jokkmokks kommun har ett diversifierat näringsliv som täcker de flesta branscher och sektorer. Företagsamheten är hög i kommunen, och när det gäller andelen unga och kvinnor som startar företag ligger Jokkmokk bland de främsta i landet.

Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk stöttar befintliga företag, nyföretagande och etableringar.
Strukturum driver även ett antal utvecklingsprojekt.

Cirkulär ekonomi-projekt

Ett av våra pågående projekt där vi är partner är InterregNord-projektet GRUDE – Green Rural Economy. Ett treårigt projekt med syfte att kommunicera möjligheterna med övergång till en cirkulär ekonomi i arktiska glesbygdskommuner och höja kompetensnivån i regionen. Inom projektet arrangeras workshops, seminarier, nätverksträffar och Greenovation Camps med syfte att inspirera, utbilda och skapa nätverk. Projektet leds av Lapland University of Applied Sciences i finska Rovaniemi.

GRUDE - Green Rural Economy

Ett av våra pågående projekt där vi är partner är InterregNord-projektet GRUDE - Green Rural Economy. Ett treårigt projekt med syfte att kommunicera möjligheterna med övergång till en cirkulär ekonomi i arktiska glesbygdskommuner och höja kompetensnivån i regionen. Inom projektet arrangeras workshops, seminarier, nätverksträffar och Greenovation Camps med syfte att inspirera, utbilda och skapa nätverk. Projektet leds av Lapland University of Applied Sciences i finska Rovaniemi.

Kontakta Strukturum i Jokkmokk

Strukturum i Jokkmokk

Amanda Mannervik

Projektledare
Se alla våra medlemmar!

Strukturum i Jokkmokk finns i

Norrbotten

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.