Om medlemskap

Välkommen till den cirkulära ekonomin genom ett medlemskap i CirEko!CirEko är Sveriges viktigaste näringslivs- och medlemsorganisation

Med affärsfokus driver vi på den cirkulära omställningen och underlättar för våra medlemmar att göra affärer som är cirkulära. Bra för planeten och klimatet. Bra för affärerna och svensk konkurrenskraft.

 

CirEko är också ett kunskaps- och affärsnätverk.

Vi verkar bransch- och sektorsöverskridande och arbetar med och för våra medlemmar utifrån behov och grad av cirkularitet. Ett medlemskap är både för er som vet att cirkulär ekonomi är vägen framåt och för er som är nyfikna och vill öka er kunskap inom området. 

 

Välkommen som medlem ni också!

Vi underlättar för näringslivet att ställa om till en cirkulär ekonomi och ger möjlighet till …

...

Därför ska ni som redan arbetar utifrån den cirkulära ekonomin bli medlem:

Vi kommer arbeta för att er verksamhet och marknad stärks och utvecklas, bland annat genom synlighet i våra olika kanaler, att ni får fler affärskontakter och kunder samt att vi kan vara med och bidra till att få bort eventuella legala hinder. Ni visar att ni supportar vårt arbete där vi ökar intresset, medvetenheten och kunskapen om cirkulär ekonomi vilket vi är övertygade om kommer leda till att efterfrågan av cirkulära produkter och tjänster kommer öka.

 

Ni har ej börjat ställa om till cirkulär ekonomi:

 

På olika sätt får ni möjlighet till kunskap, vägledning och inspiration hur er verksamheten kan utvecklas i cirkulär riktning. Det kommer öka er möjlighet att framtidssäkra er verksamhet.

Vårt medlemspaket

 • Kostnadsfri introduktion/rådgivning för ledning / nyckelpersoner
 • Medlemmar lyfts fram som goda exempel
  • Exponering på CirkuläraSverige.se och Cireko.se
  • Delningar och inlägg på social medier
  • Artiklar i/på Cirkulära Affärer-media
  • Som medverkande på träffar och konferenser som gott exempel
 • Nätverksträffar och konferenser
 • Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
 • Kanal för att lyfta hinder och möjligheter för cirkularitet
 • Tidningen Cirkulära Affärer
 • Olika medlemsförmåner* i samband med CirEkos event och utbildningar.
 • *Vid personligt medlemskap gäller det om du själv står för kostnaden.
 • Medlemsrabatter på olika tjänster och produkter. 

Årsavgift

Ert medlemsår börjar från det kvartal medlemskapet bokas.

Företag samt ideella och offentliga organisationer
 • 1000 kr

  soloföretag och ideella organisationer*

 • 1500 kr

  2-9 anställda

 • 5000 kr

  10-49 anställda

 • 10000 kr

  50-99 anställda

 • 15000 kr

  >100 anställda

Kommuner

Invånarantal x 0,20 kr avrundat till närmaste hundratal. Lägst 5 000 kr och max 30 000 kr. (25% moms tillkommer)

Medlemskapet är löpande, och ev. uppsägning ska ske kvartalet innan, vilket framgår på fakturan.

Personligt

Personligt professionellt 600 kr inkl moms.
För dig som inte har möjlighet att vara en del i nätverket genom en arbetsgivares medlemskap,
eller för att du vill stödja nätverket personligen.

* Som drivs av ideella krafter, ej har servicebolag eller F-skatt.

Bli medlem


Tack för att ni väljer att bli medlem i CirEko!

Vi tillämpar enkla villkor: Ert medlemsår löper från det kvartal som ni blir medlem. För att säkra en stabil verksamhet tillämpar vi tre månaders uppsägning räknat från den första i ert startkvartal.