Allt fler kommuner väljer cirkulära Iösningar av bioplast till skolmatsalar och storkök

Tecknad bild fyra personer som sitter runt ett bord
07 juni 2021

Serviser och köksutrustning av bioplast som återvinns innebär en miljövinst genom lägre koldioxidavtryck ur ett livscykelperspektiv. August Lundh i samarbete med Mälarplast skapar förutsättningar för verksamheter att bli en del av det cirkulära samhället.

- Ett stort orosmoment för oss producenter är att vi inte kan styra över hur kunden hanterar våra produkter då den är förbrukad. Därför har vi utvecklat Green Loop System, en model/ där produkter för storkök återanvänds i verksamheten i stä//et för att köpas in, användas och slängas. Genom leasing säkerställer vi att våra produkter hanteras på rätt sätt och genom materialåtervinning uppnår vi bästa möj/iga miljönyttan. På så vis förhindrar vi att produkter går till onödig deponi eller i värsta fall hamnar i naturen, säger Peter Wall, VD Mälarplast AB och August Lundh AB.

Green Loop System bygger på cirkulering av August Lundhs redan existerande produktkatalog av tallrikar, brickor och köksutrustning som flitigt har använts av offentliga verksamheter sedan årtionden. Den välkända MALKO-taIIriken med sitt karaktäristiska granitmönster produceras idag i ett material som innehåller ca 14% biomassa vilket ytterligare bidrar till att reducera klimatpåverkan. Produkterna cirkuleras i den egna fabriken i Eskilstuna och kommuner som Flen, Eskilstuna och Strängnäs har redan tagit till sig systemet.

- Vi ser mycket positivt på att fler kommuner och aktörer ansluter sig till Green Loop System, det går i linje med vårt hållbarhetsarbete och vår strävan mot nettonolluts/äpp tills år 2045. Skiftet mot cirkuläritet och mi/jöförbättringar ur ett livscykelperspektiv är nödvändigt för att uppnå generationsmålet och vi ser fram emot att samverka med fler verksamheter för en bättre framtid, säger Tommy Eriksson, Miljöansvarig Mälarplast AB.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.