8 cirkulära affärssteg

Det här är en övergripande presentation av utbildningen 8 cirkulära affärssteg.

Den är för dig som vill lära dig om cirkulär ekonomi ur ett affärsperspektiv.

Vem får delta:
• ledare eller nyckelperson på ett privat företag med högst 250 anställda från hela Sverige,
• företagsfrämjande roll, exempelvis på bank, kommun, science park eller liknande verksamma i Stockholms län, Uppsala län, Värmland, Gävleborg eller Dalarna.

En digital utbildning som genomförs live enligt schema eller på egen hand via en lärplattform.
Det ingår guidning för hur du/ni kan ta nästa steg för att kunna utvecklas vidare, samt att du/ni får möjlighet att delta i fysiska nätverksträffar som arrangeras i de olika länen.

På respektive regionalt nätverkssida nedan kan du läsa mer.
Välkommen också att delta på några av våra informationsträffar eller till en utbildningsomgång. Se mer detaljer nedan samt pdf.

Varje steg är på ca 60 min och har rubrikerna:
Steg 1: Kunskap om cirkulär ekonomi
Steg 2: Cirkulära affärsmodeller
Steg 3: Digitala teknikers möjligheter
Steg 4: Mer affärer med mindre material
Steg 5: Verktyg för cirkulär affärsutveckling
Steg 6: Den cirkulära marknaden
Steg 7: Studiebesök på cirkulära företag
Steg 8: Final

Genom att gå utbildningen har
• NI SOM FÖRETAG börjat identifiera era affärsmöjligheter inom den cirkulär ekonomi. Ni har lagt grunden för att bli en del av en cirkulär marknad med en allt mer ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster.
• DU SOM FÖRETAGSFRÄMJARE har bekantat dig med hur en cirkulär marknad och cirkulära affärsmodeller fungerar och identifierat inom vilket område du behöver stärka dig kompetensmässigt för att hänga med som främjare/rådgivare/kreditgivare utifrån en affärsmässig- och samhällig omställning till en cirkulär ekonomi.

Välkommen med din anmälan. Det finns olika tidsintervaller att välja mellan. Innehållet är detsamma oavsett tidsintervall.

Du hittar anmälningslänkarna längst ned på sidan under ”Aktiviteter i projektet” eller klicka på knappen ”Anmäl dig här”.
Se även pdf.

Annelie Blezell

Projektledare

Ida Frid

Projektledare

Tommy Rundström

Projektledare

Ulrika Hynell

Projektledare

Anna Haettel

Projektledare

Lina Bergström

Projektledare & cirkulär rådgivare

Thomas Nylund

Projektledare

Anna-Karin Swärd

Projektledare & cirkulär rådgivare

Bente Hollås

Projektprocessledare

Åsa Wikberg

Projektledare

Ann-Sofie Granzell

Projektansvarig

Aktiviteter i projektet

Projektet är aktuellt i

Blekinge

Gotland

Halland

Jämtland

Jönköpings län

Kalmar län

Kronoberg

Norrbotten

Örebro län

Östergötland

Skåne

Sörmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Nyheter i projektet

22 mars 2023

P4 Gävleborg uppmärksammar Cirkulära affärssteg

Projektledare Ida Frid, med utgångpunkt från Söderhamn, har blivit intervjuad av Sverige Radio. Lyssna på...

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.