Cirkulära affärssteg Syd – Blekinge och Skåne

Välkommen att delta i vår kunskapsserie om affärs- och samhällsmöjligheterna med cirkulär ekonomi, vilket består av 6 steg samt ett avslutande finalsteg.

Steg 1: Kunskap om cirkulär ekonomi (digitalt)
Steg 2: Circula – en kreativ workshop (sker fysiskt om möjligt annars digitalt)
Steg 3: Vi besöker ett cirkulärt företag (digitalt)
Steg 4: CAT-scan, Circular Assesement Tool (digitalt)
Steg 5: CBMC - Om cirkulär affärsmodellering (digitalt)
Steg 6: Cirkulär upphandling (digitalt)
Finalsteg: Cirkulär målsättning (digitalt)

Välkommen med din anmälan. Det finns olika tidsintervaller att välja mellan, innehållet är detsamma oavsett tidsintervall. Du hittar anmälningslänkarna till de olika tidsintervallerna längst ned på sidan under "Aktiviteter i projektet" eller klicka på knappen "Anmäl dig här".

Är du nyfiken på vad cirkulära affärssteg är och vill veta mer? Anmäl dig då till något av våra digitala informationsmöten om projektet, så ska vi ge dig svar på dina frågor.

Det är kostnadsfritt att delta.

Genom deltagande i Cirkulära affärssteg har ni identifierat affärs- och samhällsmöjligheterna med cirkulär ekonomi och lagt grunden för att möta en ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster.

Ni får kunskap och insikt om den cirkulära ekonomins affärspotential, inte minst på lång sikt, genom att ni lärt er om det cirkulära systemet, cirkulära affärsmodeller och strategierna samt blivit motiverad att själva börja ta vara på affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi.

Vi hoppas på stort deltagande från små och medelstora företag med nyckelpersoner. Även andra aktörer är välkomna att delta, exempelvis företagsrådgivare.

Cirkulära affärssteg Sydsverige består av 6 steg samt ett avslutande finalsteg:
Steg 1: Kunskapsseminarium om cirkulär ekonomi och hur det fungerar
Steg 2: Circula – en kreativ workshop kring restresurser och cirkulära affärsmodeller och marknadserbjudande.
Steg 3: Studiebesök hos ett företag i regionen som erbjuder cirkulära tjänster eller produkter
Steg 4: CAT-scan, Circular Assesement Tool – hur cirkulärt är ert företag redans
Steg 5: Presentation av Cirkulär Business Model Canvas (CBMC)
Steg 6: Kunskapsseminarium om möjligheterna med cirkulär upphandling.
Finalsteg: Formulering av cirkulär målsättning

Steg 1-6 behöver inte genomföras i kronologisk ordning och de arrangeras i huvudsak digitalt. Steg 2, Circula Workshop, arrangeras som en fysisk träff på olika platser runt om i regionen.

När du anmäler ditt intresse tar vi kontakt med dig och hjälper er att planera in ert deltagande.

Att delta i Cirkulära affärssteg är kostnadsfritt men vi rekommenderar ett medlemskap i CirEko där ni får del av vårt affärs- och kunskapsnätverks medlemspakets olika fördelar.

Projektet arrangeras och medfinansieras av CirEko och Hållbar Utveckling Skåne samt delfinansieras av EU genom Regionala Utvecklingsfonden.

Cirkulära affärssteg Sydsverige genomförs i olika omgångar under 2021 och 2022.

Välkommen med!

Marja Boström

Projektledare

Theresa Thomasson

Projektledare & cirkulär rådgivare

Camilla Sjögren

Projektledare & Kommunikationsstrateg

Ann-Sofie Granzell

Projektansvarig

Projektet är aktuellt i

Blekinge

Skåne

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.