Cirkulära affärssteg Västsverige

Välkommen att delta i vår kunskapsserie om affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi som består av 4 steg samt ett avslutande finalsteg.
Steg 1-4 behöver inte genomföras i ordning och de arrangeras i huvudsak digitalt.

Steg 1: Detta är cirkulär ekonomi
Steg 2: Circula – en kreativ workshop
Steg 3: Vi besöker ett cirkulärt företag
Steg 4: Om cirkulär affärsmodellering
Finalsteg: Cirkulär målsättning

Välkommen med din intresseanmälan. Du kan också anmäla dig till något av våra informationsmöten som du hittar nedan.

Genom deltagande i Cirkulära affärssteg har ni identifierat affärs- och samhällsmöjligheterna med cirkulär ekonomi och lagt grunden för att möta en ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster.

Ni får kunskap och insikt om den cirkulära ekonomins affärspotential, inte minst på lång sikt, genom att ni lärt er om det cirkulära systemet, cirkulära affärsmodeller och strategierna samt blivit motiverad att själva börja ta vara på affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi.

Vi hoppas på stort deltagande från små och medelstora företag företag med nyckelpersoner. Även andra aktörer är välkomna att delta, exempelvis företagsrådgivare.

Cirkulära affärssteg Västsverige består av 4 steg samt ett avslutande finalsteg:
Steg 1: Kunskapsseminarium om cirkulär ekonomi och hur det fungerar
Steg 2: Circula – en kreativ workshop kring restresurser och cirkulära affärsmodeller och marknadserbjudande.
Steg 3: Studiebesök hos ett företag i regionen som erbjuder cirkulära tjänster eller produkter
Steg 4: Presentation av Cirkulär Business Model Canvas
Finalsteg: Formulering av cirkulär målsättning

Steg 1-4 behöver inte genomföras i kronologisk ordning och de arrangeras i huvudsak digitalt. Steg 2, Circula Workshop, arrangeras som en fysisk träff på olika platser runt om i regionen.

När du anmäler ditt intresse tar vi kontakt med dig och hjälper er att planera in ert deltagande.

Att delta i Cirkulära affärssteg är kostnadsfritt men vi rekommenderar ett medlemskap i CirEko där ni får del av vårt affärs- och kunskapsnätverks medlemspakets olika fördelar.

Cirkulära affärssteg Västsverige arrangeras CirEko som också medfinansieras projektet tillsammans med EU genom Regionala Utvecklingsfonden.

Programmet genomförs i olika omgångar under 2021 och 2022.
Välkommen med!

Aktiviteter i projektet

11 maj 2021

Informationsmöte Ca-steg Väst

25 maj 2021

Informationsmöte Ca-steg Väst

Camilla Sjögren

Projektledare & Kommunikationsstrateg

Michaela Holmdahl

Projektledare & cirkulär rådgivare

Ann-Sofie Granzell

Projektansvarig

Projektet är aktuellt i

Halland

Västra Götaland