Cirkulära Västmanland

2019-2021 har CirEko fått möjligheten att sätta fokus på den cirkulära ekonomin i Västmanland genom projektet Cirkulära Västmanland 1.0. Projektet ska leda till att Västmanlands företag börjar ställa om till en cirkulär ekonomi, inte minst med hjälp supportsystemet. Det ska leda till en utvecklad konkurrenskraft bland små och medelstora företag i Västmanland ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Fredrik Hedström

Projektledare & cirkulär rådgivare

Ann-Sofie Granzell

Projektansvarig

Aktiviteter i projektet

Projektet är aktuellt i

Västmanland

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.