Cirkulära Västmanland

2019-2021 har CirEko fått möjligheten att sätta fokus på den cirkulära ekonomin i Västmanland genom projektet Cirkulära Västmanland 1.0. Projektet ska leda till att Västmanlands företag börjar ställa om till en cirkulär ekonomi, inte minst med hjälp supportsystemet. Det ska leda till en utvecklad konkurrenskraft bland små och medelstora företag i Västmanland ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Aktiviteter i projektet

19 maj 2021

3:a Cirkulära affärssteg Vml

26 maj 2021

4:a Cirkulära affärssteg Vml

Fredrik Hedström

Projektledare & cirkulär rådgivare

Ann-Sofie Granzell

Projektansvarig

Projektet är aktuellt i

Västmanland