Förstudie Pilot Bootcamp Cirkulära Stockholmsregionen

CirEko har beviljats EU-medel för att under resten av 2021 genomföra en förstudie med namn Förstudie Pilot Bootcamp Cirkulära Stockholmsregionen som Smart Urban Samverkande Upphandlande Marknad. Vi ska undersöka förutsättningarna att genomföra ett projekt i form av en bootcamp som utvecklar en cirkulär inre marknad i Stocksholmsregionen.

Förstudiens mål är ha fått fram så bra underlag och efterfråga att vi kan söka finansiering för ett genomförandeprojekt: En bootcamp där deltagarna tränar och utvecklar arbetssätt och metoder för att upphandla och erbjuda cirkulära produkter och tjänster på ett smart sätt med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Deltagarna representerar centrala aktörer och funktioner på en tänkt marknad (köpare, leverantörer, användare, systemsupport, policyaktörer m.fl.).

Cirkulär ekonomi kräver sektorsöverskridande samverkan, som ingen är tränad i då den rådande linjära ekonomin inte kräver sådan samverkan. Den upphandlande parten kan behöva ta rollen som leverantör för att sluta looparna. Cirkulär ekonomi är branschoberoende. Både stora och små företag samt offentliga aktörer och ideella aktörer kan mycket väl, och måste, arbeta tillsammans. Material eller ägande är inte alltid det primära. Den cirkulära ekonomin handlar om att få tillgång till funktion. Det involverar aktörer som kan leverera produkter som tjänst, exempelvis genom hyra eller delning.

Vi kommer att arbeta för att involvera näringslivet genom redan upparbetade nätverk och projekt. Alla kommuner i länet kommer att bli kontaktade. Vi kommer att arbeta för att involvera företag som är föregångare och/eller leverantörer av digitala tjänster/ny teknologi, då de är viktiga möjliggörare inom cirkulär ekonomi.

Christina Johannesson

Projektledare

Ann-Sofie Granzell

Projektansvarig

Aktiviteter i projektet

Här är det tomt än så länge!

Projektet är aktuellt i

Stockholms län

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.