Framtidssäkra resurseffektiva affärer SMF Västsverige

Bakgrunden till projektet är insikten om att världsekonomin använder mer än dubbelt så mycket resurser än vad som finns tillgängligt inom planetens gräns. Svensk ekonomis resursaptit kräver mer än fyra jordklot. Det kraftigt ökade resursbehovet är orsaken till negativa effekter på klimat och biodiversitet.

Krav på drastiskt sänkta resursuttag kommer vara styrande i en mycket snar framtid. Företag måste drivas av, och utveckla, framtidssäkra affärer, vilket innebär att erbjuda mer, med mindre råvaru- och materialåtgång. En omställning som manar till företagens innovationskraft och förändringsförmåga.

Projektet, vilket är en förstudie, ska kartlägga behovet hos små och medelstora företag, undersöka förutsättningar för och förankra idén om ett genomförandeprojekt. De företag som är särskilt intressant är de som använder stora mängder jungfruliga material i sina affärer.

Förstudiens övergripande frågeställningar:
• Vilka insatser behövs i ett genomförandeprojekt för att göra det möjligt för små och medelstora företag i Västsverige att kunna erbjuda marknaden mer med mindre råvaru- och materialåtgång, och därmed skapar en långsiktig hållbar konkurrenskraft genom minskat behov av jungfruligt material?
• Hur ska ett genomförandeprojekt bäst organiseras med matchande samarbetspartner och innovationsmiljöer som stärker och hjälper företagen i denna omställning?

Förstudien pågår fram till april 2022.

Evalena Blomqvist

Projektet är aktuellt i

Halland

Västra Götaland

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.