Så arbetar vi


Vi är en näringslivs- och medlemsorganisation som med stor energi arbetar för att underlätta våra medlemmars övergång från linjär till cirkulär ekonomi.

För vi tror verkligen på att det är både nödvändigt och möjligt att går den vägen men att ett skifte inte kommer av sig själv.

Det våra medlemmar behöver och efterfrågar för att bättre klara omställningen är det som utgör vår verksamhet utifrån våra ledord Kunskap, Inspiration, Utveckling och Positionering.

Vi reser runt i Sverige för att träffa medlemmar, knyta nya kontakter och fortsätta bygga upp vårt nätverk samtidigt som vi gärna är med och bidar till att utöka våra medlemmars nätverk. Det blir cirkulär ekonomi när vi samverkar i olika led för att nyttogöra våra resurser om och om igen.

Vi är också ständigt på jakt att hitta bra cirkulära affärsidéer och verksamheter att berätta om i våra olika kanaler och som fungerar som inspiration för andra.

 

 

Vår organisation

Styrelse
  • Ann-Sofie Granzell, Smart Planet Business

  • Birgitta Lindblad, Kadesjös Ingenjörsbyrå

  • Christina Jönsson, RISE

  • Johan Erberth, Mälardalens Frukt & Grönt

  • John Hultberg, RP Recycling Partner


Ann-Sofie Granzell, Christina Jönsson, Johan Erberth, Birgitta Lindblad, John Hultberg

 
Revisor
  • Helena Andersson, auktoriserad revisor, BDO Mälardalen


Samverkan

Vi samverkar gärna tillsammans med våra medlemmar.

Det kan vara exempelvis att

  • - arrangera en konferens tillsammans under vårt varumärke Cirkulära Affärer
  • - bjuda in till studiebesök och arrangera studieresor
  • - driva utvecklingsprojekt

Hållbarhet

CirEkos verksamhet bidrar till de globala och svenska hållbarhetsmålen.

Av de 17 globala målen bidrar vi särskilt till följande mål:

Av de svenska miljömålen bidrar vi särskilt till följande: