Start

/

Senaste Nytt

/

CirEkos ordförande ingår i referensgrupp till Delegationen för cirkulär ekonomi. Kick-off för arbetet den 14 juni.

CirEkos ordförande ingår i referensgrupp till Delegationen för cirkulär ekonomi. Kick-off för arbetet den 14 juni.


...

Delegationen för cirkulär ekonomi, vilket är ett rådgivande organ till regeringen, har utsett tre fokusområden; plast, offentlig upphandling och design för cirkulariet.

Till varje fokusområde kommer Delegationen ta hjälp av en referensgrupp. Dessa personer ska med sin sakkunskap och erfarenhet stödja delegationens arbete genom att bland annat ge expertråd om var det finns hinder och motverkande styrmedel, bistå i att göra lämpliga avgränsningar inom respektive fördjupningsområde och föreslå konkreta åtgärder, till exempel informationsinsatser, work-shops m.m.

CirEkos ordförande Ann-Sofie Granzell deltar i referensgruppen för fokusområde offentlig upphandling.
Den 14 juni var det gemensam kick-off för alla tre referensgrupperna