Start

/

Senaste Nytt

/

Kick-off för arbetet med cirkulär offentlig upphandling

Kick-off för arbetet med cirkulär offentlig upphandling


...

Den 14 juni var det kick-off på Tillväxtverket för referensgrupperna som ska bidra till Delegationen för cirkulär ekonomis arbete. CirEkos ordförande Ann-Sofie Granzell deltar i referensgruppen för fokusområde offentlig upphandling.

Delegationen för cirkulär ekonomi, vilket är ett rådgivande organ till regeringen, har utsett tre fokusområden; plast, offentlig upphandling och design för cirkulariet.

Till varje fokusområde kommer Delegationen ta hjälp av en referensgrupp. Dessa personer ska med sin sakkunskap och erfarenhet stödja delegationens arbete genom att bland annat ge expertråd om var det finns hinder och motverkande styrmedel, bistå i att göra lämpliga avgränsningar inom respektive fördjupningsområde och föreslå konkreta åtgärder, till exempel informationsinsatser, work-shops m.m.

Den 14 juni var det gemensam kick-off för alla tre referensgrupperna där Delegationens ordförande Åsa Domeij inledde konferensen.