Start

/

Senaste Nytt

/

Förslag till utmaningar för svensk cirkulariet gnuggades

Förslag till utmaningar för svensk cirkulariet gnuggades


...

Fredagen 18 okt träffades Delegationen för cirkulär ekonomi och dess referensgruppspersoner, där CirEko är representerade genom Ann-Sofie Granzell. 

Referensgrupperna har varit indelade i tre grupper, och utifrån de utmaningar Delegationen för CE tagit fram: Design för cirkulariet, Plast och Offentlig upphandling. 

Nu har Delegationen sett att de olika områdena går i varandra och att referensgruppspersonerna har kompetens i fler än ett område. Därför är referensgrupperna nu sammanslagna. 

Delegationen föreslår sex utmaningar:
1. producentansvar för plast,
2. skatt baserad på mängd återvunnet material,
3. stärkt spårbarhet,
4. green deals,
5. designprinciper,
6. förlängd garantitid.

Nu inleds fördjupningsfasen i arbetet. Konkreta förslag ska finnas med i den rapport som delegationen lämnar till regeringen under det första kvartalet 2020.

- Vi vill se resultat och bidra aktivt till Sveriges omställning. Här har vi chansen att föreslå effektiva, och kanske obekväma, styrmedel och åtgärder som åstadkommer just detta. Det handlar om att våga pröva nya vägar, utvärdera, och skala upp,” säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi.