Start

/

Senaste Nytt

/

Sysav bygger världsunik textilsorteringsanläggning

Sysav bygger världsunik textilsorteringsanläggning


...

Sysav har fattat beslut om en investering för att bygga världens första automatiserade textilsorteringsanläggning i industriell skala. Anläggningen kommer att byggas i Malmö med driftstart sommaren 2020.

Sysav kommer att investera och bygga anläggningen som i fulldrift har kapacitet att sortera 16 000 ton textil per år och bemannas av sju personer i tvåskift.

– Denna investering är ett bra exempel där vi som offentligt ägt bolag med ekonomisk långsiktighet visar vägen mot framtidens hållbara lösningar. Privata aktörer begränsas ofta av allt för kortsiktiga krav på återbetalning och avkastning, säger Peter Engström.

Anläggningen är tredje steget i det Vinnova-finansierade projektet SIPTex som syftar till att öka materialåtervinningen av textil och bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Ett av målen är att bidra till en större marknad för kvalitetssäkrade recycling-produkter. För att skapa ett cirkulärt kretslopp för textil globalt krävs investeringar, och samarbete mellan både producenter, sorterare och materialåtervinnare. I projektet deltar stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter.