Start

/

Senaste Nytt

/

Nytt EU-projekt ska inspirera till cirkulär omställning i Västsverige

Nytt EU-projekt ska inspirera till cirkulär omställning i Västsverige


...

Glatt besked! CirEko har beviljats en miljon i EU:bidrag för att inspirera näringslivet i Västsverige till en cirkulär omställning.

Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets övergripande mål är en utvecklad hållbar konkurrenskraft bland regionens små och medelstora företag, SMF, genom att de ställt om till en cirkulär ekonomi och därmed snabbare kan möta en ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster.

Projektinsatserna bygger i huvudsak på två  metoder, Circula och CBMC (Cirkulär Business Model Canvas), som tillsammans med kunskapsseminarium och studiebesök hos cirkulära företag/förebilder, satts samman för projektet till en aktivitetsserie i cirkulär omställning.

Projektet kommer genomföra aktiviteter under 2021+2022 med Michaela Holmdahl som projektledare.