Cirkulär inköpare/upphandlare – Diplomutbildning

Cirkulär ekonomi från teori till praktik för inköpare/upphandlare på kvartsfart under 14 veckor

Utbildningen är för dig som arbetar med inköp och/eller upphandling samt deltar i er organisations processer för inköp av varor, tjänster med mera som antingen regleras av speciella lagar och regler eller av andra interna indikatorer. Du arbetar i privat eller offentlig verksamhet.

Om utbildningen

Utbildningen möter efterfrågan på kunskap om, och accelerera omställningen till, den cirkulära ekonomin. Den ger dig kunskap och förståelse om hur marknader, kunder, konkurrenter och resurser påverkas och utvecklas när samhället ställer om till en cirkulär ekonomi. Efter utbildningen ska du kunna implementera den cirkulära ekonomin i din roll som inköpare/upphandlare.

Omfattning och upplägg

För att det ska vara möjligt att genomföra utbildningen parallellt med ditt arbete genomförs den som en flexibel och ortoberoende onlinutbildning på kvartsfart, 25%, under 14 veckor. Du behöver avsätta ca 10 timmar per vecka varav ca 2-4 timmar är schemalagda på dagtid. Lektionerna består av föreläsningar samt litteraturstudier som varvas med eget valt projektarbete och lärarledd handledning. Föreläsningarna ges av personer med lång erfarenhet av cirkulär omställning inom relevanta områden för utbildningen. Utbildningsbevis utfärdas när de olika blockens delmoment är examinerade.

Bra att veta:

• Samtidigt som denna utbildning startar vi diplomutbildningar även för andra yrkesroller.
• Efter utbildningen kommer vi starta ett alumninätverk för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
• Utbildningen arrangeras i samarbete med Changemaker Education, som har lång erfarenhet av yrkes- och distansutbildning, samt GIAB Nordic, med mångårig praktiskt erfarenhet från att växa med cirkulära affärsmodeller.

Utbildningsmål

Målsättningen är att du ska examineras till diplomerad cirkulär inköare/upphandlare genom att du kan verifiera dina nyvunna kunskaper och färdigheter inom nedanstående punkter kopplat till inköp och upphandling:

• Vad som kännetecknar ett hållbart cirkulärt system och hur det realiseras i praktiken, och i jämförelse med rådande linjära system.

• Cirkulär ekonomins betydelse/koppling för klimatet, resurseffektivitet, biodiversitet och användande av naturresurser.

• Cirkulär ekonomins koppling till nationella och internationella hållbarhetsmål och planetära gränser.

• Central lagstiftning koppling till cirkulär ekonomi och kopplingen/påverkan på inköp och upphandling.

• Olika aktörers roller i det cirkulära systemet, affärsekosystemet uppströms och nedströms och kopplingen/påverkan på inköp och upphandling.

• Cirkulärt omställnings- och beteendeperspektiv utifrån privat- företags- och offentlig konsumtion och produktion och med kopplingen/påverkan utifrån rollen som inköpare och upphandlare.

• Cirkulära affärsmodeller, cirkulära designprinciper och ekodesign och hur det realiseras i praktiken och kopplingen/påverkan på inköpare och upphandlare.

• Olika tekniker, som digitalisering, automation och verktyg, som möjliggörare i det cirkulära systemet och vad det innebär i praktiken med kopplingen/påverkan på inköp och upphandling.

• Hur cirkulär inköp och upphandling genomförs i praktiken.

Utbildningsansvarig

Ann-Sofie Granzell

CirEko

Utbildare

Evalena Blomqvist

Evalena Blomqvist

Huvudutbildare
Senior expert cirkulär ekonomi och hållbar materialanvändning från GIAB Nordic

Utbildningen består av fem block:

Block 1: Grundläggande cirkulär ekonomi kopplat till praktiska exempel
Block 2. Lagstiftning och politik, nationellt och internationellt
Block 3: Bransch- och marknadsstudier samt beteende
Block 4: Cirkulära affärsmodeller och arbetssätt
Block 5: Projektarbete - Cirkulär ekonomi i praktiken
Lektionerna består av föreläsningar samt litteraturstudier som varvars med eget valt projektarbete och lärarledd handledning. Examination av de olika blockens delmoment.
Pris
För att uppmuntra att fler personer från samma organisation går utbildningen samtidigt ges en rabatt från och med person två. Medlemmar i CirEko ges särskiltd rabatt. Alla priser exkl moms.
Ordinarie pris
En person 21 000 kr, två person och fler från samma organisation 18 000 kr/pp.
Pris medlem CirEko
En person 18 000 kr, två person och fler från samma organisation 15 000 kr/pp.

Öppna utbildningstillfällen

Inga öppna tillfällen just nu. Går endast att boka som beställd utbildning.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.