Vår idé

CirEko engagerar för  en växande lönsam cirkulär marknadBlomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser.

Det är vår vision.

 

För att nå dit engagerar vi för en växande lönsam cirkulär marknad 
för att framtidssäkra planeten, samhälle och näringslivet.

Vi tar vara på affärs- och samhällsmöjligheterna med cirkulär ekonomi

genom en omställning i bred samverkan, sektors- och branschöverskridande,

innovativt och långsiktigt. Varje insats räknas.

 

CirEko®-konceptet:
Kunskap, Inspiration, Utveckling och Positionering inom den cirkulära ekonomin

genom plattformarna Cirkulära Affärer®, Cirkulära Sverige®, CirEko Akademi®

och organiserade Affärs- och kunskapsnätverk regionalt, nationellt och internationellt.

 

CirEko är till för …

  • de som redan börjat arbeta cirkulärt och vill utvecklas vidare, hitta nya samarbeten och kunder
  • de som är nyfikna och vill öka sin kunskap och få support och inspiration på vägen

 

CirEko® är en svensk näringslivs- och medlemsorganisation som oberoende och non-profit fokuserar på en affärsomställning till en cirkulär ekonomi för att globala hållbarhetsmål.

 

Vi drivs som ett AB (svb), det vill säga ett AB med särskild vinstbegränsning. Regler för ett AB (svb) regleras i aktiebolagslagens 32:a kapitel och ska säkerställa att vinsten återinvesteras i verksamheten. Ett svb-bolag måste också ha en revisor.