Vår idé

CirEko är näringslivets arena för Cirkulära Affärer Vår mission är att med fokus affär underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi genom att verka som en nationell utvecklings- och samverkansarena för cirkulära affärer och det resurseffektiva samhället.

 

Vi är en nationell näringslivs- och medlemsorganisation som verkar non-profit och oberoende.

 

CirEko är till för …

  • de som redan börjat arbeta cirkulärt och vill utvecklas vidare och hitta nya samarbeten
  • de som är nyfikna och vill öka sin kunskap och få support och inspiration på vägen

 

Vårt bransch- och sektorsövergripande kunskaps- och affärsnätverk ger våra medlemmar möjlighet till kunskap, inspiration, utveckling och positionering inom den cirkulära ekonomin. 

 

En non profit-verksamhet

CirEko är en näringslivsorganisation som drivs som ett AB (svb), det vill säga ett AB med särskild vinstbegränsning. Regler för ett AB (svb) regleras i aktiebolagslagens 32:a kapitel och ska säkerställa att vinsten återinvesteras i verksamheten. Ett svb-bolag måste också ha en revisor.