...


Västra Mälardalens industriella symbiosVi arbetar för att vidareutveckla resurssamarbeten och cirkulära lösningar mellan företag och organisationer i Västra Mälardalen.


Inom regionen Västra Mälardalen, dvs orterna/kommunerna Arboga, Kungsör och Köping med kommundel Kolsva pågår flera olika resurssamarbeten, det som kallas industriell symbios. Det sker i huvudsak kring energi men nu har ett arbete sagts igång för att utveckla samarbeten kring material.


Det här gör vi


Besöker företag och organisationer för att hitta

  • produktions- och materialspill
  • överskottsenergi
  • annat överskott
  • möjliga mottagare

Arrangerar olika slags möten för dialog, kunskap och inspiration


Vårt arbete ska stärka varumärket Västra Mälardalen som en hållbar och innovativ region