...


CirculaCircula workshop med CirEko

En metod som genom inspirerande moment och kreativt teamarbete ger kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

  • Circula workshop består av flera inspirerande moment och tar ca 4 tim inkl fika. 
  •  
  • Circula passar att genomföra för såväl ungdom som vuxna; både för att lära sig förstå hur cirkulär ekonomi fungerar i praktiken och som ett sätt att komma igång med en idéutvecklingsprocess.
  •  
  • Bjud in ert nätverk/målgrupp till en Circula workshop; till exempel medlemmar, kollegor, studenter
  • Vi har med oss material samt agerar workshopledare.
  • Ni ordnar med lokal, deltagare och fika/förfriskningar.

  •  

CirEko är först med att introducera Circula i Sverige.

Circula är utvecklat i Finland av Finska miljöinstitutet SYKLI i samarbete

med Ung Företagsamhet rf, Savolax utbildningssamkommun Sakky och

Esboregionens utbildningssamkommun Omnia. Läs mer på circula.fi.