...


CirculaCircula workshop med CirEko

En inspirerande och kreativ workshop som lär ut om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

 

  • Bjud in ert nätverk/målgrupp till en Circula workshop;
  • till exempel medlemmar, kollegor, studenter
  •  
  • Vi har med oss spelet samt agerar spelledare.
  • Ni ordnar med lokal, deltagare och fika/förfriskningar.

  •  

Circula workshop består av flera inspirerande moment och tar ca 4 tim inkl fika. 

 

CirEko är först med att introducera Circula i Sverige.

Circula är utvecklat i Finland av Finska miljöinstitutet SYKLI i samarbete

med Ung Företagsamhet rf, Savolax utbildningssamkommun Sakky och

Esboregionens utbildningssamkommun Omnia. Läs mer på circula.fi.