CirEkos Fokusgrupper

Välkommen att vara med och utveckla den cirkulära ekonomin
och marknaden genom att delta i CirEkos fokusgrupper.

Syftet är att inom nätverket erbjuda en dynamisk (digital) plattform för engagerade medlemmar med intresse av en cirkulär utveckling
inom olika ämnesområden.

Fokusgrupperna skapar möjligheter att dela kunskap och erfarenheter samt uppdatera varandra om utveckling och trender. Att gemensamt hitta lösningar för de utmaningar och behov som morgondagen kräver inom cirkulär ekonomi. Fokusgrupperna kan även komma med förslag till genomförande av särskilda aktiviteter och projekt. Tillsammans arbetar vi för det gemensamma målet:

”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”.

Aktuella fokusgrupper

CB – Cirkulärt Beteende

Varför gör vi som vi gör? Vad påverkar oss människor att göra kloka val? Hur påverkar det den cirkulära affären?

CE-E – Cirkulär Ekonomi-Ekonomi

Hur påverkas ett företags ekonomi av cirkulära affärsmodeller? Ex balansräkningen. Hur värderas risk?

CF – Cirkulära Fastigheter

Allt som har med fastighet att göra, både internt som externt.

CGN – Cirkulärt i Gröna Näringar

Den gröna näringen är en bred grupp. Den omfattar allt från skog och jordbruk till trädgård och turism.

CH – Cirkulär Handel

Det omfattar all typ av handel, både butikshandel och e-handel. Även B2B som privatkonsumtion.

CI – Cirkulär Industri

Det handlar om hur tillverkningsindustrin kan bli mer cirkulär. Hur kan digitaliseringen användas smart.

CKKN – Cirkulärt i Kulturella & Kreativa Näringar

Hur kan den KKN-näringarna bli mer cirkulära? Hu kan de bära/stödja samhällsomställningen.

CKM – Cirkulära Kommuner & Myndigheter

En fokusgrupp för För offentlig sektor. En möjlighet för offentliga organisationer att utbyta erfarenheter bland annat.

CLR – Cirkulär Lagstiftning & Rapportering

Många nya lagar och förordningar börjar snart gälla. Här hjälps vi åt att hålla koll på vad det är som ligger i pipen. Själva rapporteringen kommer också vara uppe för diskussion.

CPre – Cirkulära Prestationer

Vilka metoder finns för att mäta cirkularitet? Hur kan det kommuniceras?

CT – Cirkulär Textil

Vad händer inom området? Hur kan fler bidra till att textilier blir cirkulära? Etc.

CU – Cirkulär Upphandling

Hur kan upphandlingar främja cirkulär ekonomi? Vad händer inom området. Goda exempel.

ISO CE

Ger möjlighet att delta i arbetet i att ta fram standards för cirkulär ekonomi genom CirEkos medlemskap i SIS, (Svenska Institutet för Standarder).

KC – Konsultsamverkan Cirkulärt

Det finns stor kompetens inom nätverket. Hur kan vi samarbeta gentemot kunder där 1+1=3.

Symbios

Vad händer inom området? Spaning på nationella plattformen för symbios. Goda exempel på både små och stora symbioser.

Mer om fokusgrupperna

Fokusgrupperna är för CirEko-medlemmar och deras anställda.

Om du är intresserad av att delta men har en arbetsgivare som (ännu)  inte beslutat om ett medlemskap  kan du personligen bli medlem. Det medlemskapet kallas Personligt  professionellt.

Läs om medlemskap HÄR

Att delta i fokusgrupperna är kostnadsfritt.

Det är platsoberoende då det sker digitalt via Teams.

Det finns ingen begräsning på antalet fokusgrupper du kan delta i.

Vid behov kan ytterligare fokusgrupper starta.

Varje fokusgrupp har tillgång till en plattform för chatt och dokumentation.

Välkommen med!

Kontaktperson

Ann-Sofie Granzell

Operativ ordförande, grundare
Projektansvarig & cirkulär rådgivare

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.