Om CirEko

CirEko® är en svensk näringslivs- och medlemsorganisation som oberoende och non-profit fokuserar på en
affärsomställning till en cirkulär ekonomi. Vi engagerar för en växande lönsam cirkulär marknad 
för att nå målbilden: 

“Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”

Dit når vi genom att vi med CirEko-konceptet tar vara på affärs- och samhällsmöjligheterna med cirkulär ekonomi 
genom en omställning i bred samverkan, sektors- och branschöverskridande, innovativt och långsiktigt. Varje insats räknas.

CirEko-konceptet

Kunskap, Inspiration, Utveckling och Positionering inom den cirkulära ekonomin genom plattformarna Cirkulära Affärer®, Cirkulära Sverige®, CirEko Akademi® och organiserade Affärs- och kunskapsnätverk regionalt, nationellt och internationellt.

CirEkos styrelse

CirEkos revisor

En non profit-verksamhet

CirEko drivs som ett AB (svb), Det är ett ett aktiebolag med särskild vinstbegränsning och omfattas av särskilda regler enligt  aktiebolagslagens 32:a kapitel. Det ska säkerställa att vinsten återinvesteras i verksamheten, det kan inte ombildas till
ett privat företag och ett svb-bolag måste också ha en revisor.

Postadress

CirEko AB (svb)
Kopparbergsvägen 45
722 19 Västerås

Organisationsnr:
559115–3118

Bankgiro: 
5209–9884

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.