Press

Som medlem bidrar ni aktivt till visionen:

”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”

Er cirkulära affärsomställning /marknadsutveckling underlättas
genom vårt MEDLEMSPAKET som på olika sätt ger er Kunskap, Inspiration, Utveckling och Positionering med utgångspunkt från den cirkulära ekonomin och utifrån era behov. 

Cirkulär kunskap

Vi förmedlar kunskap och nyheter om den cirkulära ekonomin och hur det kan generera affärs– och samhällsnytta. Bra för er och marknaden.

Cirkulär inspiration

Vi inspirerar till en cirkulär ekonomi genom att ge möjlighet att se och uppleva den i praktiken och att  vi lyfter fram goda exempel där ni kan vara ett av dem. 

Cirkulär utveckling

Vi underlättar övergången till en cirkulär ekonomi genom olika utvecklingsinsatser, påverkansarbete och förmedlar kontakter. Det hjälper er utveckla cirkulära arbetssätt och marknader.

Cirkulär positionering

Vi uppmärksammar omvärlden på de insatser ni gör som bidrar till den cirkulära ekonomin. Det hjälper er att positionera er inom området och marknaden samt stärker ert varumärke.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.