Projekt

Vi driver olika projekt som ska leda till att den cirkulära marknaden växer och är lönsam genom att vi tar vara på den cirkulära ekonomins affärs- och samhällsmöjligheter.

Cirkulära Västmanland

SPARAton

Förstudie Pilot Bootcamp Cirkulära Stockholmsregionen

Cirkulära Affärssteg Västmanland

Cirkulära affärssteg Västsverige

Cirkulära affärssteg Sydsverige