Projekt

Vi driver olika projekt som ska leda till att den cirkulära marknaden växer och är lönsam genom att vi tar vara på den cirkulära ekonomins affärs- och samhällsmöjligheter.

Våra regionala nätverk

Runt om i landet bygger vi upp regionala affärs- och kunskapsnätverk. Det gynnar nätverkande och samarbeten i just den region ni verkar där vi tillsammans tar till vara på affärs- och samhällsmöjlighterna med cirkulär ekonomi.

Cirkulära Västmanland

SPARAton

Förstudie Pilot Bootcamp Cirkulära Stockholmsregionen

Cirkulära Affärssteg Västmanland

Cirkulära affärssteg Västsverige

Cirkulära affärssteg Syd – Blekinge och Skåne

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.