Faktabank

Här har vi samlat olika slags faktadokument med koppling till cirkulär ekonomi och affärer som är cirkulära. 

The Circularity Gap Report Global 2024

2024-01-24 Årets rapport visar på HUR vi kan ställa om till en cirkulär ekonomi. Den presenteras lösningar utifrån de planetära gränserna.

Circular business models - Where does Swedish industry stand?

2024-01-24 Rapporten, som är på engelska, är författad av Vinita Parida och Johan Frishammar, professorer vid Luleå Tekniska Universitet, och publicerad med stöd av Entreprenörskapsforum.

Riksdagspartiernas cirkulära ambitioner

2023-11-14 Enkätsammanställning och utvärdering

Särskild rapport 17/2023 Den cirkulära ekonomin

2023-07-03 En EU-revisionsrapport där det granskats på vilket sätt EU-kommissionens åtgärders har påverkat medlemsstaternas arbete för en cirkulär ekonomi. Revisorerna har bland annat undersökt medlemsstaternas omställningstakt.

Årsrapport Delegationen för cirkulär ekonomi 2022

2023-03-03. Delegationen för cirkulär ekonomi delrapporterar årligen om sitt uppdrag till regeringen.

The Circularity Gap Report 2023

2023-01-16. Organisationen Circle Economy presenterar hur cirkulär världen är och vad som behöver göras för att ställa om.

Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt

2021-11-21 Svenskt Näringsliv rapport visar på viktiga grundförutsättningar för att skapa bättre marknadsförutsättningar så att utvecklingen för de cirkulära lösningarna kan ta fart.

Product-as-a-Service in the circular economy

2022-09-22 Rapporten beskriver nio kritiska utmaningar med affärsmodellen produkt som tjänst, och hur man löser dom.

Circularity Gap Report Sweden

2022-04-21 En kartläggning av hur cirkulär Sveriges ekonomi är.

IPCC:s sjätte klimatrapport, delrapport III

2022-04-04 Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen. En uppdaterad bedömning av klimatförändringar globalt och undersöker källorna till globala utsläpp.

IPCC:s sjätte klimatrapport, delrapport II

2022-02-27 Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet. Klimatförändringarnas effekter, med hänsyn till ekosystem, biologisk mångfald och mänskliga samhällen bedöms på global och regional nivå.

Årsrapport Delegationen för cirkulär ekonomi 2021

2022-02-22. Delegationen för cirkulär ekonomi delrapporterar om sitt uppdrag årligen till regeringen.

Sveriges handlingsplan för plast

2022-02-21, Sveriges första handlingsplan för plast.. Ett 55-punkters åtgärdsprogram.

The Circularity Gap Report 2022

2022-01-19, Fem års analys och insikter hur världen kan bli mer cirkulär med insatser på 21 områden. Av Circular Economy.

Riksdagspartiernas cirkulära ambitioner 2021

2021-11-10. Sammanställning av Cradlenet och CirEkos partienkätundersökningen och utvärdering.

IPCC:s sjätte klimatrapport, delrapport I

2021-08-06 Klimat i förändring 2021 Den naturvetenskapliga grunden. En sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier.

En verktygslåda för främjande av naturen

2021-05-01 Rapporten beskriver förlust av biologisk mångfald, naturskydd och EU:s åtgärder för naturen samt att det finns tips på vad individer och företag/organisationer kan göra för att hjälpa naturen.

Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

2021-04-13. Betänkande av utredningen om verksamheters kommunala avfall, SOU 2021:24.

Circular Economy Outlook Report 2021

2021-02-03. Cirkulär ekonomi i Sverige – nuläge och framtid. En rapport framtagen av Cradlenet i samarbete med RISE.

The Circularity Gap Report 2021

2021-01-26. GAP report 2021 utgiven av PACE, The Platform for Accelerating the Circular Economy.

The Circularity Gap 2021 - Executive Summary.

2021-01-26. En summering av GAP report 2021 utgiven av PACE, The Platform for Accelerating the Circular Economy.

Cirkulär ekonomi - Handlingsplan för omställning av Sverige

2021-01-22. Regeringen presenterar Sveriges handlingsplan för en cirkulär ekonomi.

Living Planet Report 2020 – Engelsk fullversion

2020-09-10 This year’s Living Planet Report provides unequivocal and alarming evidence that nature is unravelling and that our planet is flashing red warning signs of vital natural systems failure.

Living Planet Report 2020 – Svensk sammanfattning

2020-09-10 Det är nu drygt 20 år sedan som den första upplagan av WWFs Living Planet Report kom ut. Med jämna mellanrum har den därefter gett oss en uppdatering av tillståndet på jorden och läget för ryggradsdjuren. Svensk sammanfattning.

Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige

2020-07-09. Regeringen presenterar Sveriges nationella strategi för cirkulär ekonomi.

Circular Economy Action Plan - The European Green Deal

2020-03-11. Lansering av EU:s nya cirkulära handlingsplan för cirkulär ekonomi (CEAP).

35 åtgärder på svenska i EU:s Circular Economy Action Plan.

2020-03-11. Svensk översättning av 35 åtgärds-listan i den engelska handlingsplanen av Circular Economy Action Plan.

EU:s Circulära Handlingsplan på svenska

2020-03-11. Svensk översättning av den engelska handlingsplanen av Circular Economy Action Plan.

Mot cirkulära textila värdekedjor

2019-10-02 Presentation av RISE på Textile Fashion Center om deras arbete och forskning gällande textilåtervinning.

Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

2018-01-18. Om materialanvändning ur ett värdeperspektiv av Material Economics och Återvinningsindustrierna.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.