Såhär bidrar vi till den cirkulära ekonomin
Koppen är familjeföretaget som bidrar till välbefinnande och trivsel på 350 arbetsplatser runt om i Mälardalen genom att leverera servicelösningar som ger dess medarbetare tillgång till gott kaffe, friskt vatten och ett fräscht och varierat cateringsortiment.

På Koppen värnas miljön högt och flera delar i företagets verksamhet bidrar till den cirkulära ekonomin;

Ÿ Dryckesmaskiner och varuautomater hyrs ut i första hand. Kunder kan även välja att köpa.

Ÿ Serviceprogram och reparationsinsatser gör att varje maskin får ett långt liv och används optimalt.

Ÿ Som serviceföretag behöver vi köra bil till våra kunder och för att minska miljöpåverkan har vi satsat på samordnade och fyllda transporter i så hög grad som möjligt samt att vi har GPS-utrustade bilar som guidar oss att köra optimerade rutter.