CirEko i Uppsala län

Runt om i landet bygger vi upp regionala affärs- och kunskapsnätverk. Det gynnar nätverkande och samarbeten i just den region ni verkar där vi tillsammans tar till vara på affärs- och samhällsmöjlighterna med cirkulär ekonomi.

Lina Bergström

Regionsutvecklare Uppsala län

Aktiviteter i Uppsala län

Medlemmar i Uppsala län

SLU

SLU Miljökommunikation

B‑Eco

B‑Eco

Hållbar affärsutveckling med fokus cirkulär ekonomi, bioekonomi och ledarskap
En sol och texten VUEF Förnybar framtid

Västmanland Upplands Energiförening

Föreningen för förnybar energi och energieffektivisering i Upspala & Västmanland

VafabMiljö

Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart

RP

Förlänger livet på kontorsinredning med återanvändning, upcycling, omfördelning
Alla medlemmar

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.