CirEko i Uppsala län

Runt om i landet bygger vi upp regionala affärs- och kunskapsnätverk. Det gynnar nätverkande och samarbeten i just den region ni verkar där vi tillsammans tar till vara på affärs- och samhällsmöjlighterna med cirkulär ekonomi.

Lina Bergström

Regionsutvecklare Uppsala län

Aktiviteter i Uppsala län

Medlemmar i Uppsala län

B‑Eco

B‑Eco

Hållbar affärsutveckling med fokus cirkulär ekonomi, bioekonomi och ledarskap

LT Konsult Fastighetsservice

Miljövänlig, Klimatsmart, Ekonomisk och Schysst Fastighetsförvaltning

RP

Förlänger livet på kontorsinredning med återanvändning, upcycling, omfördelning
SLU

SLU Miljökommunikation

VafabMiljö

Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart
En sol och texten VUEF Förnybar framtid

Västmanland Upplands Energiförening

Föreningen för förnybar energi och energieffektivisering i Upspala & Västmanland
Alla medlemmar

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.