CirEko i Uppsala län

Runt om i landet bygger vi upp regionala affärs- och kunskapsnätverk. Det gynnar nätverkande och samarbeten i just den region ni verkar där vi tillsammans tar till vara på affärs- och samhällsmöjlighterna med cirkulär ekonomi.

Lina Bergström

Regionsutvecklare Uppsala län

Aktiviteter i Uppsala län

1 september 2021

Lär känna CirEko

7 september 2021

Lär känna CirEko

SLU

SLU Miljökommunikation

B‑Eco

B‑Eco

En sol och texten VUEF Förnybar framtid

Västmanland Upplands Energiförening

Föreningen för energi-effektivisering, solenergi, vatten- vindkraft, bioenergi och geoenergi.

RP

Genom återanvändning, upcycling och omfördelning förlänger RP livet på kontorsinredning.
Alla medlemmar

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.