Circula® workshop och spel

Circula® är en glädjefylld metod som inspirerar och ger kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller där deltagarna också får träna på att vara företagsamma och innovativa med utgångspunkt från den cirkulära ekonomins affärs- och samhällsmöjligheter. 

Perfekt att använda vid • Teambuilding • Kompetensutveckling • Kickoff för en cirkulär satsning

Passa på att förboka Circula till 2021 års introduktionspris – att genomföra Q1 2022. Bokningar v.47 får dessutom 8% rabatt. Efter årsskiftet höjs priset. 

Kort om upplägget

CirEko arbetar med Circula som kunskapsmetod genom certifierade workshop- och spelledare spridda i landet samt eventpartners. 

Circula består av fyra moment: introduktion, inspiration, teamspel och pitch. I fokus står svenska cirkulära aktörer och deras affärsmodeller samt ett brädspel som representerar ett företag som utvecklar en affärsidé baserat på restresurser och överskott av olika slag. 

Att genomföra en Circula workshop och spel tar ca 3,5−4 timmar inklusive förfriskningar. 

Antal deltagare är minst 9 och max 25.

CirEkos certifierade Circula workshop- och spelledare har goda kunskaper och erfarenheter inom den cirkulära ekonomin. Flera kan också leda den på engelska. 

CirEko är officiell Sverige-representant för Circula®, vilket ägs av SYKLI, Finland, och har ”försvenskat” Circula genom att addera svenska cirkulära aktörer som goda exempel, hämtade från CirkuläraSverige.se.

Så bokas och arrangeras Circula 

Circula genomförs i huvudsak på beställning av en organisation, exempelvis som en insats för sina medarbetare.
Just nu bjuder vi in till ett antal kostnadsfria lanseringsevent som vänder sig till personer som vill prova på Circula som en metod att använda i sin organisation. 

När ni som organisation beställer Circula nedan tar vi kontakt med er. Tillsammans diskuterar vi bästa upplägg. 

Är ni ett företag eller organisation som arbetar aktivt med cirkulär ekonomi? Då kan ni bli en Circula event-partner.
• Ni bidrar till CirEkos arbete för att inspirera, öka medvetenheten och sprida kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.
• Ni får exponering i ett varumärkesbyggande cirkulärt sammanhang.

Ta kontakt med oss berättar vi mer om möjligheterna. 

Circula workshop- och spelledare

Utbildare

Ann-Sofie Granzell

CirEko

Som ordförande för CirEko, projektledare för flera insatser inom den cirkulära ekonomin samt chefredaktör för Cirkulära Affärer har hon god inblick i den cirkulära ekonomin, dess drivkrafter och utvecklingspotential.

Utbildare

Anna Bergström

Cirkulenterna
Utbildare

Anna-Karin Swärd

Capiro
Utbildare

Camilla Sjögren

CirEko
Utbildare

Daniel Nordström

Talking Bridge
Utbildare

Evalena Blomqvist

GIAB / Evalena Blomqvist AB

Circulas fyra moment:

Introduktion – Ett kunskapspass om cirkulär ekonomi. Anpassas utifrån grupp och context. Kanske deltar en representant från ett företag som arbetar utifrån den cirkulär ekonomin.
Inspiration – Här får deltagarna lära sig mer om hur cirkulära affärsmodeller fungerar i praktiken genom att ta del av svenska aktörers cirkulära lösningar.
Teamspel - Deltagarna delas in i team som samlas kring varsitt spelbräde. Nu ska varje team idégenerera fram ett företag utifrån tilldelade resurskort och styrkekort. Steg för steg växer företaget fram.
Pitch - Circula avslutas med att varje team pitchar sin företagsidé för övriga deltagare.
Pris
2021: Introduktionspris 22 000 kr. CirEko-medlem 1500 kr rabatt. V.47 8% rabatt. År 2022: 28 000 kr. CirEko-medlem 3500 kr rabatt. Pris exkl moms. 

Utbildningstillfällen

Beställ Circula® workshop och spel

I priset kan antalet deltagare vara 25 personer.
Det tillkommer kostnad för lokal och fika. 

Utbildningen arrangeras på beställning. Fyll i formuläret och skicka in så återkopplar vi till er.
Välkommen även att kontakta oss på telefon: Ann-Sofie Granzell, 070–580 80 35.

Namn
Organisation
Email
Telefon
Meddelande

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.