Circula® workshop & spel

Inspiration och träning på cirkulär ekonomi, cirkulära affärsmodeller och företagsamhet.

Circula® är en glädjefylld metod som inspirerar och ger kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller där deltagarna också får träna på att vara företagsamma och innovativa med utgångspunkt från den cirkulära ekonomins affärs- och samhällsmöjligheter.

Perfekt att använda vid • Teambuilding • Kompetensutveckling • Kickoff för en cirkulär satsning

Om Circula®

CirEko arbetar med Circula som kunskapsmetod genom certifierade workshop- och spelledare spridda i landet samt eventpartners.

Circula består av fyra moment: introduktion, inspiration, teamspel och pitch. I fokus står svenska cirkulära aktörer och deras affärsmodeller samt ett brädspel som representerar ett företag som utvecklar en affärsidé baserat på restresurser och överskott av olika slag.

Upplägg

Att genomföra en Circula workshop och spel tar ca 3,5−4 timmar inklusive förfriskningar.

Antal deltagare är minst 9 och max 25.

CirEkos certifierade Circula workshop- och spelledare har goda kunskaper och erfarenheter inom den cirkulära ekonomin. Flera kan också leda den på engelska.

CirEko är officiell Sverige-representant för Circula®, vilket ägs av SYKLI, Finland, och har ”försvenskat” Circula genom att addera svenska cirkulära aktörer som goda exempel, hämtade från CirkuläraSverige.se.

Så bokas och arrangeras Circula

Circula genomförs i huvudsak på beställning av en organisation, exempelvis som en insats för sina medarbetare.
Just nu bjuder vi in till ett antal kostnadsfria lanseringsevent som vänder sig till personer som vill prova på Circula som en metod att använda i sin organisation.

När ni som organisation beställer Circula nedan tar vi kontakt med er. Tillsammans diskuterar vi bästa upplägg.

Är ni ett företag eller organisation som arbetar aktivt med cirkulär ekonomi? Då kan ni bli en Circula event-partner.
• Ni bidrar till CirEkos arbete för att inspirera, öka medvetenheten och sprida kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.
• Ni får exponering i ett varumärkesbyggande cirkulärt sammanhang.

Ta kontakt med oss berättar vi mer om möjligheterna.

Utbildningsansvarig

Ann-Sofie Granzell

CirEko

Circulas fyra moment:

Introduktion – Ett kunskapspass om cirkulär ekonomi. Anpassas utifrån grupp och context. Kanske deltar en representant från ett företag som arbetar utifrån den cirkulär ekonomin.
Inspiration – Här får deltagarna lära sig mer om hur cirkulära affärsmodeller fungerar i praktiken genom att ta del av svenska aktörers cirkulära lösningar.
Teamspel - Deltagarna delas in i team som samlas kring varsitt spelbräde. Nu ska varje team idégenerera fram ett företag utifrån tilldelade resurskort och styrkekort. Steg för steg växer företaget fram.
Pitch - Circula avslutas med att varje team pitchar sin företagsidé för övriga deltagare.
Pris
I priset ingår deltagande för upp till 25 personer. Det tillkommer kostnad för lokal och fika. Ev. även resa för spelledare. Alla priser exkl. moms,
Ordinarie pris
28 000 kr
Pris medlem CirEko
24 500 kr

Boka Circula®

Utbildningen arrangeras på beställning. Fyll i formuläret och skicka in så återkopplar vi till er. Välkommen även att kontakta oss på telefon: Ann-Sofie Granzell, 070-580 80 35.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.