Ecopreneurs första europeiska medlemskonferensen.

Under mottot ”Sustainable Champions to the Fore!” samlas medlemmar från Ecopreneur.eu´s medlemsföreningar i Tyskland, Sverige, Belgien, Frankrike, Österrike, Nederländerna och Estland tillsammans med höga tjänstepersoner från EU-kommissionen, Europaparlamentet och andra inom den gröna ekonomin. Som deltagare har du en unik möjlighet att:– Tala om ämnen som EU-kommissionen för närvarande diskuterar– Lära dig mer om finansieringsprogram […]

Michaela ny Ecopreneur-ledamot

På årsmötet för Ecopreneur.eu den i juni valdes Michaela Holmdahl in i styrelsen som representant för CirEko, efter avgående Ann-Sofie Granzell.